Biologiczna ochrona roślin

Spółka Biobest Polska kontynuuje tradycje firmy Biopartner która przez 30 lat obecna była na rynku. Rozumiejąc potrzeby producentów staramy się zapewniać najwyższą jakość produktów, a bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy praktycznej naszych specjalistów pomagać w osiąganiu sukcesów.
POTRZEBUJESZ PORADY - ZADZWOŃ
602 216 138

Trzmiele do zapylania

Skuteczne trzmiele do zapylania różnych gatunków warzyw, krzewów, drzew owocowych oraz upraw nasiennych. Zapylanie pomidorów, papryki, truskawki, borówki, krzewów owocowych (malina, porzeczka, agrest) i drzew owocowych. POTRZEBUJESZ PORADY - ZADZWOŃ
602 216 138

Uprawa truskawek

Naturalne zapylanie truskawek. Biologiczne zwalczanie szkodników (opuchlak, przędziorek) na truskawkach. Choroby odglebowe truskawek. Stymulacja wzrostu i odporności. Zapewnij sobie wysokie plony truskawek. Skuteczne produkty.

Biologiczna Ochrona Roślin

Metoda integrowanej ochrony roślin jest wyjątkowo skutecznym podejściem do zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie i ogrodnictwie. Polega ona na wykorzystaniu różnorodnych metod i technik, z uwzględnieniem czynników naturalnych, w celu utrzymania populacji agrofagów na możliwie najniższym poziomie.

W biologicznym zwalczaniu szkodników i chorób wykorzystuje się przede wszystkim naturalne wrogowie tych organizmów, takie jak owady, roztocza, nicienie, grzyby, bakterie i wirusy. Metoda ta wykorzystuje także inne czynniki naturalne, takie jak warunki atmosferyczne, stosowanie odpowiednich odmian roślin, zmiany terminów siewu i sadzenia, oraz stosowanie właściwej agrotechniki.

Metoda integrowanej ochrony roślin znajduje zastosowanie przede wszystkim w ochronie warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami, w sadach, szkółkach drzew i krzewów, na terenach zielonych oraz w uprawach amatorskich. Dzięki temu podejściu, możliwe jest ograniczenie stosowania szkodliwych chemikaliów, co wpływa korzystnie na jakość i bezpieczeństwo żywności, oraz ochronę środowiska.

Metoda biologiczna wpływa korzystnie na jakość plonów, organizację i komfort pracy.
Jest bezpieczna dla konsumentów i środowiska.

Na skuteczność integrowanej metody zwalczania szkodników i chorób pod osłonami wpływ mają między innymi :

  • dokładna dezynfekcja obiektu po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego
  • monitorowanie liczebności populacji szkodników (lustracje, tablice, rośliny pułapkowo – sygnalizacyjne)
  • właściwy dobór gatunków, dawek i częstotliwości kolonizacji organizmów pożytecznych
  • prawidłowa technika ich uwalniania
  • przestrzeganie zaleceń odnośnie toksyczności bezpośredniej pestycydów i prewencji dla organizmów pożytecznych
  • fachowe doradztwo

Trzmiele do zapylania

Trzmiel ziemny – Bombus terrestris jest błonkówką (Hymenoptera) należącą do rodziny pszczołowate (Apidae). W warunkach naturalnych tworzy kolonie liczące nieraz kilkaset osobników. Zimują zapłodnione samice, które wiosną budują gniazda w norach lub pod kamieniami składając w nich jaja. Po około 3 tygodniach pojawiają się pierwsze robotnice kontynuujące rozbudowę gniazda. Zbierając pyłek podejmują karmienie nowych larw, a rola królowej ogranicza się do reprodukcji. Pod koniec lata samce (trutnie) zapładniają samice które będą zimować, a gniazdo ulega rozpadowi.

Dzięki technologii hodowli trzmieli w sztucznych warunkach są one dostępne do zapylania upraw polowych i pod osłonami przez cały rok.