Zasady stosowania biologicznych środków ochrony

Integrowana metoda ochrony roślin w dużym stopniu opiera się na wykorzystaniu wrogów naturalnych: pasożytniczych i drapieżnych owadów, roztoczy i nicieni a także mikroorganizmów. Przestrzeganie zasad ich stosowania i podstawowa wiedza z zakresu biologii są bardzo istotne dla realizacji skutecznej i ekonomicznie racjonalnej strategii zwalczania szkodników.

Pożyteczne stawonogi i nicienie najlepiej wykładać na uprawie w dniu dostawy. Możliwe jest ich krótkie przechowanie w warunkach określonych dla każdego gatunku. Zbyt długie prowadzić może do pogorszenia  skuteczności.

Bardzo ważny jest dobór gatunku a także dawki i częstotliwość ich stosowania które zależą od wielu często złożonych czynników. W razie wątpliwości prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Duże znaczenie ma sposób uwalniania organizmów pożytecznych na uprawie. Larwy owadów, poczwarki oraz roztocze w celu uniknięcia strat spowodowanych osypywaniem na podłoże powinny być wykładane w pojemnikach Biobox. Liście na których odbywa się rozwój owadów pożytecznych po poderwaniu powinny pozostawać przez kilkanaście dni na podłożu. Przedwczesne ich usunięcie z obiektu może być przyczyną zaburzeń w rozwoju kolejnych pokoleń entomofagów.

Po wprowadzeniu entomofagów na uprawę konieczne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących toksyczności bezpośredniej i okresów prewencji czyli czasu jaki upływa od zastosowania pestycydu do zaniku jego ujemnego wpływu na organizm pożyteczny. Zachęcamy do zapoznania się z tabelą toksyczności – szczegóły.