SZKODNIKI GLEBOWE CHARAKTERYSTYKA

Szkodniki glebowe mogą żyć w różnych podłożach zarówno organicznych jak i mineralnych. Część z nich cały swój rozwój odbywa w podłożu lub na jego powierzchni. Inne mogą tam występować okresowo w stadium larwalnym lub na przykład zimując jako poczwarki.

ŚRODKI DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW GLEBOWYCH

W każdym dziale znajdują się informacje o produktach do zwalczania szkodników glebowych.

ZIEMIÓRKI

Larwy tych muchówek żerują w podłożu odżywiając się martwą materią organiczną, grzybnią oraz korzeniami żywych roślin. Często uszkadza system korzeniowy siewek i młodych roślin które mogą więdnąć i zamierać a ponadto przenoszą patogeny chorób.

ZWALCZANIE LARW ZIEMIÓREK

Steinernema – System

steinernema-system-produkt

Hypoaspis – System

hypoaspis-system-produkty

Atheta – System

Atheta-System opakowanie

Tablice lepowe smart

tablice-lepowe-smart-produkt

Częste zapytania dla produktów:
– ziemiórki zwalczanie domowe sposoby
– ziemiórki zwalczanie
– larwy ziemiórek
– larwy ziemiórki zwalczanie
– muszki ziemiórki zwalczanie
– jak zwalczać ziemiórki

OPUCHLAKI

Larwy chrząszczy żerując w podłożu uszkadzają korzenie krzewów ozdobnych na przykład rododendronów, iglaków, azalii a także malin, truskawek, poziomek, winorośli. Szczególnie niebezpieczne są dla młodych roślin ze słabo wykształconym systemem korzeniowym co może prowadzić do ich zamierania. Owady dorosłe wygryzają blaszki liściowe ale mogą niszczyć także pąki kwiatowe, młode pędy i ich słabo zdrewniałą miękką korę.

ZWALCZANIE LARW OPUCHLAKÓW

Kraussei – System

kraussei-system-produkt

B-Green

b-green-produkt

WCIORNASTKI

Owady dorosłe oraz larwy żerują na różnych częściach roślin. Nakłuwając liście powodują powstawania srebrzystych plamek w miejscu żerowania a na spodniej stronie widoczne są czarne plamki będące ich odchodami. Atakują także kwiaty, pąki i zawiązki owoców powodując ich przedwczesne zrzucanie.Mogą przenosić patogeny chorób roślin. W podłożu występują stadia spoczynkowe wciornastków czyli ich pseudopoczwarki najczęściej nieruchome i nie pobierające pokarmu, których zwalczanie może znacząco ograniczyć występowanie tych szkodników na roślinach szczególnie w obiektach zamkniętych.

ZWALCZANIE WCIORNASTKÓW W PODŁOŻU

Hypoaspis – System

hypoaspis-system-produkty

Atheta – System

Atheta-System opakowanie

OGRODNICA NISZCZYLISTKA

Larwy chrząszcza żerują płytko w podłożu na korzeniach traw i innych roślin zielnych a także drzew i krzewów co może być przyczyną zamierania fragmentów trawników, młodych drzew i krzewów w szkółkach, nasadzeń truskawek itp. Owady dorosłe zjadają liście i kwiaty szczególnie róż i drzew owocowych.

ZWALCZANIE LARW OGRODNICY

B – Green

b-green-produkt

PRZĘDZIORKI

Przędziorek chmielowiec jest groźnym szkodnikiem bardzo wielu gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów. Jesienią samice szkodnika wchodzą do podłoża na spoczynek zimowy. Wiosną opuszczają miejsca zimowania i rozpoczynają żerowanie. Zwalczanie zimujących samic może znacząco ograniczyć ich szkodliwość na wiosnę.

ZWALCZANIE ZIMUJĄCYCH SAMIC PRZĘDZIORKÓW

Hypoaspis – System

hypoaspis-system-produkty
hypoaspis-system-artykul-kolonizacja

SKOCZOGONKI

Są to niewielkich rozmiarów stawonogi należące kiedyś do owadów bezskrzydłych a obecnie do grupy szcześcionogów. Żyją płytko w wilgotnych podłożach lub na jego powierzchni, rzadziej na roślinach. Odżywiają się martwą materią organiczną pełniąc pożyteczną rolę w jej rozkładzie. W sprzyjających warunkach wysokiej wilgotności mogą występować bardzo licznie i uszkadzać delikatny system korzeniowy szczególnie roślin doniczkowych a nawet nadziemne części roślin. Niektóre gatunki mają zdolność wykonywania skoków.

ZWALCZANIE SKOCZOGONKÓW

POZOSTAŁE GATUNKI

W powierzchniowej warstwie gleby mogą występować okresowo gąsienice motyli zwłaszcza z rodziny sówkowate, które w ciągu dnia często żerują na podziemnych częściach roślin.

W wilgotnych podłożach rozwijają się także larwy muchówek z rodziny komarnicowate. Mogą one żerować na korzeniach traw, warzyw lub w szkółkach na młodych roślinach powodując ich uszkodzenia i prowadząc czasami do placowego zamierania.

Pospolitym szkodnikiem w ogrodach był turkuć podjadek obecnie nieco mniej liczny ale larwy i owady dorosłe mogą miejscami wyrządzać szkody podgryzając korzenie różnych gatunków roślin zwłaszcza w inspektach i bogatych w próchnicę żyznych podłożach. Biologiczne zwalczanie dotyczy przede wszystkim stadiów larwalnych.

ZWALCZANIE POZOSTAŁYCH GATUNKÓW

Carpocapsae – System

carpocasae-system-produkt