EUPEODES – SYSTEM

Eupedodes-System

Bzyg nadobny (Eupeodes corollae) jest muchówką należącą do rodziny Syrphidae – bzygowate.

Larwy tego owada są przede wszystkim drapieżcami mszyc a ponadto mogą odżywiać się wełnowcami, mączlikami, wciornastkami i przędziorkami. Owady dorosłe zbierają nektar i pyłek pełniąc ważną rolę w zapylaniu kwiatów. Rozwój jaja trwa w temp. 25℃ około 2 dni.  Larwa żeruje w koloniach różnych gatunków mszyc niszcząc do kilkuset szkodników i po 10 dniach przeobraża się w poczwarkę. Larwy omijają mszyce wewnątrz których znajdują się parazytoidy i nie niszczą ich co znacząco zwiększa skuteczność zwalczania. Rozwój pokolenia trwa około 25 dni. Samica żyje około 14 dni i może złożyć w tym czasie do 1000 jaj. Owady dorosłe są bardzo ruchliwe a jako rodzimy gatunek aktywne w szerokim zakresie temperatur od 10 do 30℃ z optimum pomiędzy 20 a 25℃. Podobnie jak złotooki i biedronki owady dorosłe poszukując pokarmu mają skłonność do migracji na zewnątrz szklarni.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka zawierająca poczwarki Eupeodes corollae i jako nośnik łuski gryczane z wermikulitem.

eupdeodes-system-opakowanie

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Poczwarki Eupeodes można stosować jako uzupełnienie parazytoidów szczególnie do szybkiego zwalczania dużych ognisk mszyc. Obecność mszyc jest warunkiem dalszego rozwoju drapieżcy ponieważ samice składają jaja w ich koloniach. W ciepłej porze roku mogą one wykazywać skłonność do migracji na zewnątrz obiektów jeżeli ilość pokarmu jest ograniczona. Poczwarki należy wykładać w butelce pod rośliną na której znajdują się mszyce. W przypadku kolonii z małą liczbą szkodników zawartość butelki można podzielić i wyłożyć poczwarki w kilku ogniskach wykorzystując do tego celu pojemniki Biobox. Zbyt duża koncentracja drapieżcy w małych ogniskach mszyc może nasilać kanibalizm który jest zjawiskiem naturalnym u larw Syrphidae. Dawka uzależniona jest od wielu czynników. Nie zaleca się stosowania profilaktycznego.Interwencyjnie w dużych ogniskach mszyc w obiektach zamkniętych można zastosować jedno opakowanie zawierające 100 sztuk poczwarek na 5 ognisk.