FEROMON TUTA

Przynęta feromonowa dla samców motyla Tuta absoluta umieszczona w pułapkach różnego typu umożliwia skuteczne monitorowanie ich obecności i liczebności populacji na uprawie pomidora.

ZAWARTOŚĆ

2 feromony Tuta absoluta

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Profilaktycznie lub do monitorowania nielicznej populacji zaleca się umieszczanie na uprawie pomidora 4 – 6 pułapek delta lub kilka tablic lepowych z feromonem na hektar wieszając je na wysokości 0,4 – 1,2 m. Gdy liczebność szkodnika wzrasta należy zainstalować feromony w pułapkach wodnych z dodatkiem oleju w ilości 15 – 30 szt/ha na wysokości 40 cm lub 40 tablic lepowych z feromonem. Wymiana feromonów powinna odbywać się co 4 – 6 tygodni.