FEROMON SZROTÓWEK

Przynęta feromonowa wabiąca samce szrotówka umieszczona w pułapce lub na tablicy lepowej umożliwia skuteczne monitorowanie liczebności populacji tego szkodnika.

ZAWARTOŚĆ

10 feromonów Cameraria ohridella

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Podczas umieszczania przynęty feromonowej w pułapce należy założyć rękawice ażeby uniemożliwić kontakt ze skórą dłoni co może osłabić skuteczność oddziaływania feromonu. Pułapkę z feromonem należy zawiesić na wysokości około 2,5 m. Feromon zachowuje właściwości wabiące przez okres 6 tygodni.