TUTASAN - PUŁAPKA WODNA

Pułapka wodna Tutasan jest zaprojektowana w celu odławiania samców skośnika pomidorowego. Ma postać czerwonej plastikowej miski z dozownikiem feromonu w środku.

ZAWARTOŚĆ

Pudełko kartonowe zawierające 15 sztuk pułapek z dozownikami feromonu.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Tutasan stosuje się do monitorowania skośnika pomidorowego – Tuta absoluta w uprawach pomidora pod osłonami. Miski napełnia się wodą z dodatkiem detergentu obniżającego napięcie powierzchniowe cieczy. W dozowniku umieszcza się feromon wabiący samce które następnie topią się w wodzie. Miski należy umieszczać poziomo na wysokości około 40 cm nad podłożem w ilości 15 – 30 szt./ha.