APHELINUS - SYSTEM

Aphelinus-System

Aphelinus abdominalis jest błonkówką należącą do rodziny Aphelinidae – oścowate.

Owad dorosły długości ok. 3 mm ma barwę żółto-brązową, krótkie odnóża i czułki a samce są nieco ciemniejsze. Jest parazytoidem około 200 gatunków mszyc ale przede wszystkim mszycy smugowej (Macrosiphum euphorbiae) i mszycy ziemniaczanej (Aulacorthum solani)  a w mniejszym stopniu także mszycy kruszynowo-ogórkowej (Aphis gossypii) i mszycy brzoskwiniowej (Myzus persicae). Samice składają jaja pojedynczo do wnętrza różnych stadiów rozwojowych mszyc, również osobników dorosłych preferując trzecie stadium larwalne. W temperaturze około 20°C rozwój embrionalny trwa 2-3 dni a po 7 dniach mszyca nieruchomieje. Mumie pojawiają się po ok.14 dniach. Samice składają dziennie 5-10 jaj i mogą żyć do 8 tygodni. W porównaniu z rodzajem Aphidius, są bardziej odporne na wysokie temperatury. Mogą też odżywiać się dodatkowo hemolimfą najmłodszych stadiów larwalnych mszyc. Zjawisko nadpasożytnictwa nie stanowi problemu.

OPAKOWANIE

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki parazytoida w mumiach mszyc.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Aphelinus abdominalis może być stosowany do zwalczania mszyc pod osłonami na uprawach pomidora, papryki, oberżyny i w roślinach ozdobnych takich jak: gerbera, róża i chryzantema. Owady dorosłe słabo latają dlatego ważne jest ich precyzyjne wyłożenie w ogniskach szkodników. Można w tym celu stosować pojemniki Biobox. Profilaktycznie zaleca się 0,5-2 szt./m2, trzykrotnie co 7 dni, a interwencyjnie 2-4 szt./m2 trzykrotnie co 7 dni. Warunkiem powodzenia jest szybka kolonizacja parazytoida zaraz po zauważeniu pierwszych pojedynczych mszyc, oznaczenie ich przynależności gatunkowej lub wyłożenie dodatkowo kompleksu kilku gatunków afidofagów w postaci Aphi –Mix –System.