APHIDIUS - MIX - SYSTEM

Aphidius-Mix-System

Aphidius colemani i Aphidius ervi są błonkówkami należącymi do rodziny Braconidae – męczelkowate.

Morfologicznie są podobne ale A.ervi jest wyraźnie większy. Obydwa gatunki będące parazytoidami mszyc mają szeroki zakres żywicieli. A.ervi pasożytuje około 200 gatunków a A.colemani około 40. Wspólnymi żywicielami dla larw obu tych gatunków są na przykład: mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae) i mszyca ziemniaczana (Aulacorthum solani). Specyficznymi żywicielami z kolei dla A.colemani są: mszyca kruszynowo – ogórkowa (Aphis gossypi) i mszyca złocieniowa (Macrosiphoniella sanborni), a dla A.ervi mszyca różano – szczeciowa (Macrosiphum rosae). Obydwa gatunki pasożytują zarówno nimfy jak i owady dorosłe które po kilkunastu dniach zamierają a ich rozdęty i wysuszony oskórek czyli mumia zawiera wewnątrz poczwarkę parazytoida. Obecność błonkówek w koloniach mszyc może wywoływać reakcję paniki w wyniku której część tych owadów spada na podłoże. Skuteczność parazytoidów bywa ograniczana przez zjawisko nadpasożytnictwa.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka zawierająca poczwarki parazytoidów w mumiach mszyc.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Aphidius-Mix-System może być stosowany na wielu uprawach warzyw i roślin ozdobnych na których występują różne gatunki mszyc, często nawet bez potrzeby dokładnego systematycznego ich określenia ze względu na szeroki zakres żywicieli błonkówek. Profilaktycznie zaleca się 0,15 szt./m2 w odstępie 7 dni, a interwencyjnie po zauważeniu pierwszych pojedynczych mszyc 0,5 – 1 szt./m2 w odstępie 7 dni co najmniej trzykrotnie. Zaleca się używanie pojemników Biobox. W ogniskach o dużej liczebności mszyc można dodatkowo wykładać drapieżne afidofagi.