APHIDIUS - SYSTEM

Aphidius-System

Aphidius colemani jest błonkówką należącą do rodziny Braconidae – męczelkowate.

Jest parazytoidem około 40 gatunków mszyc między innymi mszycy kruszynowo-ogórkowej (Aphis gossypii), mszycy brzoskwiniowej (Myzus persicae) i mszycy złocieniowej (Macrosiphoniella sanborni). Czarne owady dorosłe mają brązowe odnóża, długie czułki i duże wyraźnie użyłkowane skrzydła. Długość ciała średnio ok. 2 mm zależy także od wielkości mszycy – gospodarza. Samice mają odwłok zakończony pokładełkiem za pomocą którego składają jaja do wnętrza mszyc – tak form dorosłych jak i nimf. Rozwój embrionalny parazytoida trwa około 3 dni podczas których mszyca żeruje, produkuje spadź i może rodzić potomstwo. Rozwijająca się następnie larwa parazytoida powoduje stopniowy spadek aktywności żywiciela aż do jego całkowitego unieruchomienia. Po około 7 dniach od złożenia jaja wewnątrz mszycy formuje się poczwarka błonkówki, a z mszycy pozostaje suchy i rozdęty oskórek tak zwana „mumia”. Po około 4 dniach od tego momentu owad dorosły opuszcza mumię przez owalny otwór. Rozwój pokolenia trwa w temp. około 20 °C 14 dni. Samice żyją 2 – 3 tygodnie i mogą złożyć kilkaset jaj.Najwięcej w pierwszych kilku dniach życia lokalizując kolonie mszyc ze znacznej odległości dzięki zdolności do odbierania sygnałów wydzielanych przez zaatakowaną roślinę i reakcji na rosę miodową która stanowi źródło ich pokarmu. Obecność parazytoida w kolonii mszyc powoduje charakterystyczną reakcję paniki tych owadów powodowaną przez wydzielane feromony alarmowe. Samce A.colemani rozwijają się z niezapłodnionych jaj i są mniej liczne od samic. W populacjach parazytoida występuje zjawisko nadpasożytnictwa które szczególnie latem może osłabiać jego efektywność.

OPAKOWANIE

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki parazytoida w mumiach mszyc.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Aphidius colemani może być stosowany na różnych uprawach pod osłonami, tam gdzie występują gatunki mszyc będące jego żywicielami. Przede wszystkim na papryce, ogórku, bakłażanie, truskawce, na róży,  gerberze, chryzantemie i innych. Profilaktycznie należy wykładać co tydzień 0,15 szt/m2, stosując w tym celu pojemniki Biobox. Po zauważeniu pierwszych szkodników należy niezwłocznie rozpocząć kolonizację poczwarek parazytoida w ilości 0,5-1 szt./m2 przez minimum 3 tygodnie a w miejscach szczególnej koncentracji mszyc stosować dodatkowo drapieżce.