B-Green

B-Green

Zwalczanie larw ogrodnicy niszczylistki

Nicienie wykorzystywane w biologicznym zwalczaniu należą do rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae.

Żyjące w nich bakterie z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus są antagonistami wielu gatunków owadów. Larwy inwazyjne tych nicieni mają zdolność aktywnego poszukiwania i infekowania żyjących w glebie żywicieli. Poprzez naturalne otwory lub oskórek wnikają do wnętrza ich ciała gdzie namnażają się dając nowe pokolenia.  Śmierć owada następuje w zależności od gatunku nicienia 10 do 72 godzin po zainfekowaniu. Larwy inwazyjne wychodzą na zewnątrz żywiciela i w podłożu infekują nowe napotkane owady.

Cykl rozwojowy trwa 7 – 10 dni (Steinernematidae) lub 12–36 dni (Heterorhabditidae) a optymalna dla rozwoju temperatura około 20 °C. W rozwoju występuje stadium jaja,cztery stadia larwalne i postać dorosła. Tylko larwa inwazyjna 3 stadium jest zdolna do życia w podłożu i aktywnie poszukuje żywicieli. Może bardzo długo przetrwać w glebie nie pobierając pokarmu. B-Green służy przede wszystkim do zwalczania larw ogrodnicy niszczylistki

OPAKOWANIE

Pudełko zawierające larwy inwazyjne Heterorhabditis bacteriophora

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Efekt właściwej pielęgnacji i systematycznego stosowania preparatu B-Green

Nicienie Heterorhabditis bacteriophora używane są przede wszystkim do zwalczania larw ogrodnicy niszczylistki, a także opuchlaka truskawkowca. Zaleca się ich stosowanie gdy temperatura podłoża przekroczy 12 °C, najlepiej w okresie od czerwca do września kiedy larwy chrząszczy żerują płytko pod powierzchnią gleby w dawce 0,5 mln szt. nicieni/m2 powierzchni. B-Green jest skuteczny w zwalczaniu pędraków ogrodnicy na trawnikach, boiskach, zadarnieniach, w szkółkach drzew i krzewów oraz larw opuchlaka na plantacjach truskawek. Po otwarciu preparat powinien być od razu zużyty w całości. Przygotowanie cieczy roboczej polega na wsypaniu do pojemnika zawartości opakowania B-Green, dodaniu kliku litrów czystej wody o temperaturze około 20 °C, dokładnym wymieszaniu i pozostawieniu roztworu na kilka minut. Następnie należy ponownie wymieszać roztwór wlać go do opryskiwacza dopełniając wodą do żądanej objętości i natychmiast wykonać oprysk. Wszystkie filtry muszą zostać uprzednio usunięte. Należy zużywać 1 l roztworu wodnego nicieni na m2 powierzchni. Ciśnienie robocze opryskiwacza powinno wynosić 5 -10 bar.