DACNUSA - SYSTEM

Dacnusa-System

Dacnusa sibirica jest błonkówką należącą do rodziny Braconidae – męczelkowate.

Jej larwy są parazytoidami larw miniarek i składają jaja przede wszystkim do wnętrza pierwszego lub drugiego ich stadium. Rozwój parazytoida prowadzi do śmierci żywiciela po upływie około 14 dni. Dacnusa sibirica preferuje niższe temperatury nawet poniżej 20°C, dlatego może być stosowana na początku sezonu przed kolonizacją Diglyphus isaea. Samice posiadają zdolność wyszukiwania pojedynczych larw szkodników i odróżniania wcześniej spasożytowanych. Żyją około 2 tygodnie i mogą złożyć do kilkudziesięciu jaj.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka zawierająca owady dorosłe Dacnusa sibirica.

dacnusa-system-opakowanie

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Dacnusa sibirica może być stosowana pod osłonami na uprawach pomidora, ogórka, gerbery i chryzantemy. Wprowadzanie owadów należy rozpocząć zaraz po zauważeniu pierwszych miniarek na liściach. Dawka początkowa powinna wynosić około 0,2 szt./m2. Przy dużej liczebności populacji miniarki kolonizację należy powtórzyć, a od marca można dodatkowo zastosować ektopasożyta Diglyphus isaea.