DIGLYPHUS - SYSTEM

Diglyphus-System

Zwalczanie miniarek pod osłonami.

Diglyphus isaea należy do błonkówek z rodziny Eulophidae – wiechońkowate

Jest wrogiem naturalnym miniarek. Samica ektopasożyta paraliżuje i uśmierca żerującą wewnątrz miny larwę szkodnika najczęściej drugiego i trzeciego stadium. Następnie składa obok niej jajo, a larwa entomofaga odżywia się martwą larwą miniarki. W rozwoju występują trzy stadia i poczwarka. W temperaturze 25 C rozwój pokolenia trwa około 14 dni. Owady dorosłe żyją od 10 do 30 dni a samica może złożyć w tym czasie od 200 do 300 jaj. Owady dorosłe odżywiają się także hemolimfą młodych stadiów larwalnych miniarek co znacząco wpływa na szybszą redukcję liczebności populacji tych szkodników.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka zawierająca owady dorosłe Diglyphus isaea

DIGLYPHUS- SYSTEM

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Diglyphus isaea można stosować pod osłonami na uprawach: pomidora, ogórka, papryki, fasoli, oberżyny, gerbery i chryzantemy. Uwalnianie owadów trzeba rozpocząć zaraz po stwierdzeniu pierwszych min na liściach. Dawka w zależności od liczebności populacji miniarki powinna wynosić 0,25 szt./m2 – 0,5 szt./m2. Przy dużym nasileniu szkodnika kolonizację należy powtórzyć.