ERETMOCERUS - SYSTEM

Eretmocerus-System

Zwalczania larw mączlika szklarniowego i mączlika ostroskrzydłego na różnych uprawach warzyw i roślin ozdobnych.

Eretmocerus eremicus jest błonkówką należącą do rodziny Aphelinidae – oścowate i ektopasożytem larw mączlika szklarniowego oraz mączlika ostroskrzydłego, a owady dorosłe mogą odżywiać się ponadto hemolimfą larw tych szkodników. Składają jaja w ich pobliżu preferując drugie i trzecie stadium. Larwy entomofaga wnikają następnie do wnętrza larw mączlików i uśmiercają je. Około dwa tygodnie po złożeniu jaj puparia zmieniają barwę na jasnobrązową. Długość rozwoju pokolenia zależy od temperatury i stadium larwalnego żywiciela. Średnio trwa 17–20 dni. W wysokich (ponad 30°C) temperaturach Eretmocerus eremicus jest bardziej aktywny od dobrotnicy szklarniowej i w tych warunkach żyje dłużej. Jest też bardziej odporny na pestycydy i chętniej niż Encarsia pasożytuje larwy mączlika ostroskrzydłego. W czasie swego życia samica może spasożytować około 150 larw i jest bardzo aktywna jako drapieżca.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka lub kartki zawierające poczwarki Eretmocerus eremicus w pupariach mączlika szklarniowego.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Eretmocerus eremicus stosowany jest do zwalczania larw mączlika szklarniowego i mączlika ostroskrzydłego na różnych uprawach warzyw i roślin ozdobnych szczególnie w warunkach wysokich temperatur. Profilaktycznie należy wprowadzać 2 szt/m2 kiedy temperatura na uprawie ustabilizuje się powyżej 20°C, w niższej należy stosować E.formosa. Po stwierdzeniu obecności szkodników na roślinach lub tablicach lepowych niezwłocznie rozpocząć uwalnianie co tydzień około 6 szt./m2 aż do spasożytowania około 80 % populacji. Pojedyńcze kartki Eretmocerus – System zawieszać na roślinach na wysokości 60–90 cm od ich wierzchołka.W przypadku zastosowania poczwarek „luzem” należy określoną porcję wsypać do pojemnika Biobox i zawiesić na młodych roślinach około 30 cm nad gruntem, a na starszej uprawie na wysokości 120 cm.