KRAUSSEI - SYSTEM

Kraussei-System

Nicienie Steinernema kraussei mogą być używane w gruncie do ochrony różnych gatunków drzew i krzewów, materiału szkółkarskiego, truskawek i innych upraw przed żerowaniem larw opuchlaków.

Nicienie wykorzystywane w biologicznym zwalczaniu należą do rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae. Nicienie na opuchlaki.

Żyjące w nich bakterie z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus są antagonistami wielu gatunków owadów. Larwy inwazyjne tych nicieni mają zdolność aktywnego poszukiwania i infekowania żyjących w glebie żywicieli. Poprzez naturalne otwory lub oskórek wnikają do wnętrza ich ciała gdzie namnażają się dając nowe pokolenia. Śmierć owada następuje w zależności od gatunku nicienia 10 do 72 godzin po zainfekowaniu. Larwy inwazyjne wychodzą na zewnątrz żywiciela i w podłożu infekują nowe napotkane owady. Cykl rozwojowy trwa 7 – 10 dni (Steinernematidae), 12–36 dni (Heterorhabditidae), a optymalna temperatura wynosi około 20°C. W rozwoju występuje stadium jaja, cztery stadia larwalne i postać dorosła. Tylko larwa inwazyjna 3 stadium jest zdolna do życia w podłożu aktywnie poszukując żywicieli. Może przetrwać w glebie bardzo długo nie pobierając pokarmu.Kraussei-System stosowany jest do zwalczania larw opuchlaków.

OPAKOWANIE

Zawiera larwy inwazyjne Steinernema kraussei.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Nicienie Steinernema kraussei mogą być używane w gruncie do ochrony różnych gatunków drzew i krzewów, materiału szkółkarskiego, truskawek i innych upraw przed żerowaniem larw opuchlaków. Zaleca się dawkę 1 mln szt.nicieni/m2 powierzchni przy zużyciu 1 l roztworu wodnego nicieni na m2. Do podlewania roślin rosnących w pojemnikach należy zastosować 10 tys.szt.nicieni na litr wody. Zapewnia to skuteczną kontrolę populacji szkodników przez okres 6 tygodni.

W uprawach prowadzonych w gruncie optymalny okres stosowania Kraussei – System zawiera się w przedziale od marca do maja i od sierpnia do listopada. Larwy Steinernema kraussei są odporne na niskie temperatury podłoża i aktywne w zakresie od 5°C – 30°C. W ogrzewanych szklarniach opuchlaki mogą rozmnażać się nieprzerwanie co powoduje występowanie różnych stadiów rozwojowych i konieczność całorocznego zwalczania ich larw. Przygotowanie cieczy roboczej polega na wsypaniu do pojemnika zawartości opakowania Kraussei – System, dodaniu kilku litrów czystej wody o temperaturze około 20°C, dokładnym wymieszaniu i pozostawieniu roztworu na kilka minut. Następnie należy ponownie wymieszać roztwór, wlać go do opryskiwacza lub dozownika dopełniając wodą do żądanej objętości i natychmiast przystąpić do zabiegu. Podlewanie można wykonać metodą tradycyjną, za pomocą opryskiwacza lub systemu nawadniającego po uprzednim wyjęciu filtrów. Ciśnienie robocze opryskiwacza powinno wynosić 5 – 10 bar.