MATRICARIAE - SYSTEM

Matricariae-System

Aphidius matricariae jest błonkówką należącą do rodziny Braconidae – męczelkowate.

Czarnobrunatny owad dorosły o długości ok. 2-3 mm ma brązowe odnóża i długie czułki. Jest parazytoidem około 40 gatunków mszyc ale przede wszystkim mszycy brzoskwiniowej (Myzus persicae)  w mniejszym stopniu mszycy ziemniaczanej średniej (Aulacorthum solani) i mszycy ogórkowej (Aphis gossypi). Samice składają jaja do wnętrza ciała różnych stadiów rozwojowych tych szkodników. Rozwój pokolenia w temp. 21 °C trwa około 14 dni. Larwa parazytoida żerując wewnątrz mszycy stopniowo uśmierca ją i przekształca w żółto-brązową mumię z której wychodzi następnie owad dorosły. Z jaj zapłodnionych rozwijają się samice z niezapłodnionych tylko samce. Samica żyje około 2-3 tygodnie i może złożyć w tym czasie ponad 200 jaj, przy czym największa płodność przypada na pierwsze kilka dni życia. Owady dorosłe szybko i skutecznie lokalizują ogniska szkodników w czym pomocna jest rosa miodowa wydzielana przez mszyce. Obecność błonkówek wywołuje często reakcję paniki i opadanie mszyc na podłoże. A. matricariae w warunkach szklarniowych nie diapauzuje i dlatego może być stosowany przez cały sezon w temperaturze minimalnej ponad 10 °C. Jego skuteczność może ograniczać zjawisko nadpasożytnictwa.

OPAKOWANIE

Plastikowa probówka lub butelka zawierająca poczwarki Aphidius matricariae w mumiach mszyc.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

A.matricariae może być stosowany przede wszystkim do zwalczania mszycy brzoskwiniowej na uprawach papryki, oberżyny, pomidora, truskawki, roślin ozdobnych i ziół. Profilaktycznie zaleca się 0,25 szt./m2 w odstępach 7 dni. Przy małym nasileniu mszyc 1 szt./m2 w odstępach 7 dni minimum trzykrotnie, do 2 szt./m2 minimum sześciokrotnie w dużych ogniskach. Do wykładania poczwarek pomocne są pojemniki Biobox. Warunkiem powodzenia jest szybka kolonizacja parazytoida zaraz po zauważeniu pierwszych pojedynczych mszyc, oznaczenie ich przynależności gatunkowej lub wprowadzenie na uprawę dodatkowo kompleksu parazytoidów względnie drapieżnych afidofagów.