ORIUS - SYSTEM

Orius-System

Drapieżne polifagiczne pluskwiaki z rodzaju Orius należą do rodziny Anthocoridae – dziubałkowate.

Preferują wciornastki ale mogą odżywiać się także mączlikami, mszycami, przędziorkami i jajami motyli. Korzystając z pyłku jako pokarmu dodatkowego chętnie zasiedlają kwiaty. Samica składa dziennie do 3 jaj, kilkadziesiąt w trakcie życia a larwy przechodzą pięć stadiów. W optymalnych warunkach (25°C), rozwój pokolenia trwa około 3 tygodnie, osobniki dorosłe żyją od 3 do 4 tygodni. Larwy entomofaga zjadają tylko stadia larwalne wciornastków a owady dorosłe wszystkie stadia ruchome tych szkodników. Najczęściej wykorzystywanymi gatunkami w zwalczaniu biologicznym pod osłonami są: Orius laevigatus, Orius majusculus i Orius insidiosus.

OPAKOWANIE

Plastikowa butelka zawierająca pluskwiaki Orius laevigatus.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Pluskwiaki z rodzaju Orius można używać pod osłonami przede wszystkim do ochrony papryki która zapewnia obfitość pyłku kwiatowego a także na oberżynie, ogórku i truskawce. Profilaktycznie należy wprowadzać 0,5–1 szt./m2. Po pojawieniu się szkodników zwiększyć dawkę od 5 do 10 szt./m2 szczególnie w ogniskach intensywnego żerowania i jeżeli zachodzi taka potrzeba powtórzyć kolonizację po upływie trzech tygodni. Ze względu na diapauzę pluskwiaki powinny być stosowane tylko przy odpowiedniej długości dnia. Najlepsze efekty zwalczania wciornastków można osiągnąć w kombinacji z drapieżnymi roztoczami Amblyseius cucumeris i Amblyseius degenerans.