STEINERNEMA - SYSTEM

Steinernema-System

Stosowany jest do zwalczania larw ziemiórek.

Nicienie wykorzystywane w biologicznym zwalczaniu należą do rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae.

Żyjące w nich bakterie z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus są antagonistami wielu gatunków owadów. Larwy inwazyjne tych nicieni mają zdolność aktywnego poszukiwania i infekowania żyjących w glebie żywicieli. Poprzez naturalne otwory lub oskórek wnikają one do wnętrza ich ciała gdzie namnażają się dając nowe pokolenia. Śmierć owada następuje w zależności od gatunku nicienia 10 do 72 godzin po zainfekowaniu. Larwy inwazyjne wychodzą na zewnątrz żywiciela i w podłożu infekują nowe napotkane owady. Cykl rozwojowy trwa 7–10 dni (Steinernematidae), 12–36 dni (Heterorhabditidae), a optymalna temperatura wynosi około 20°C. W rozwoju występuje stadium jaja, cztery stadia larwalne i postać dorosła. Tylko larwa inwazyjna 3 stadium jest zdolna do życia w podłożu aktywnie poszukując żywicieli. Może przetrwać w glebie bardzo długo nie pobierając pokarmu. Steinernema-System stosowany jest do zwalczania larw ziemiórek.

 

OPAKOWANIE

Zawiera larwy inwazyjne Steinernema feltiae.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Nicienie Steinernema feltiae mogą być używane pod osłonami lub w gruncie przede wszystkim do zwalczania larw ziemiórek a ponadto brzegówek i poczwarek wciornastków. Profilaktycznie zaleca się stosowanie 0,5 mln szt. nicieni/m2 a interwencyjnie 1 mln szt. nicieni/m2 efektywnej powierzchni uprawy. Podłoże o optymalnej temperaturze 20–25°C (minimalna 12°C) powinno być dobrze nawilżone. Należyużywać 1l roztworu wodnego nicieni na m2 podłoża. W celu uzyskania lepszego efektu zwalczania zabieg powinien być powtórzony po 6 tygodniach. Podlewanie można wykonać metodą tradycyjną lub poprzez system nawadniający po uprzednim wyjęciu filtrów. Nicienie można także stosować do podlewania podłoży w doniczkach lub mnożarkach w ilości minimum 50 ml roztworu na doniczkę, oraz poprzez opryskiwanie. W tym przypadku zachodzi potrzeba powtórnego spryskania roślin czystą wodą w celu zmycia resztek nicieni do podłoża. Po otwarciu opakowania preparat powinien być od razu zużyty w całości. Dodatkowo na uprawie należy zawiesić żółte lub niebieskie tablice lepowe w celu wyłapywania owadów dorosłych ziemiórek. Przygotowanie cieczy roboczej polega na wsypaniu do pojemnika zawartości opakowania Steinernema -System, dodaniu kilku litrów czystej wody o temperaturze około 20°C, dokładnym wymieszaniu i pozostawieniu roztworu na kilka minut. Następnie należy  ponownie wymieszać roztwór, wlać go do opryskiwacza lub dozownika dopełniając wodą do żądanej objętości i natychmiast wykonać zabieg. Ciśnienie robocze opryskiwacza powinno wynosić 5–10 bar, a średnica dyszy powyżej 0,5 mm.