ARTEMAC

Jest wysokobiałkowym pokarmem uzupełniającym dla drapieżców z rodzaju Macrolophus i Orius zawierąjacym odpowiednio spreparowane sterylne cysty skorupiaka Artemia salina.

ZAWARTOŚĆ

500 g cyst Artemia salina

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Wykładać na rośliny w miejscach kolonizacji drapieżnych pluskwiaków. Zwilżenie powierzchni liści wodą zapobiega osypywaniu się pokarmu. Nie usuwać liści z naniesionym substratem przez okres dwóch miesięcy.