BIOGLUC

Źródłem białka dla trzmieli jest pyłek kwiatowy niezbędny do karmienia larw. Nektar zawierający węglowadany dostarcza dorosłym owadom energii. Ponieważ kwiaty niektórych roślin nie posiadają go wcale lub w zbyt małej ilości kolonia trzmieli musi być zaopatrzona w roztwór cukru. Biogluc jest gotowym do użycia pokarmem wystarczającym na okres całego życia rodziny. Zawiera substancje zapobiegające fermentacji i barwnik ułatwiający śledzenie poziomu płynu. W niektórych przypadkach gdy rozwój kolonii jest bardzo silny a okres jej aktywności ulega wydłużeniu konieczne może być zastąpienie zużytego syropu nową butelką.

OPAKOWANIE I ZAWARTOŚĆ

Plastikowa płaska butelka o pojemności 1,4 l, barwiony syrop cukrowy.