Wirusa pepino PepMV po raz pierwszy zidentyfikowano w Peru w 1974 roku. W Polsce pojawił się w 2002 r.

PepMV jest wirusem o dużej trwałości przenoszonym mechanicznie na rękach, na powierzchni odzieży i narzędzi oraz poprzez podłoża, systemy nawadniania i w znikomym procencie z nasionami. Objawy chorobowe są zróżnicowane. Na pędach deformacje i żółknięcie wierzchołków, na liściach żółte plamy i nekrozy, a na owocach spękania i marmurkowatość. Podstawą uniknięcia strat powodowanych przez wirusa pepino jest profilaktyka – higiena mnożarek i szklarni produkcyjnych oraz odkażanie systemów nawadniających po zakończonym sezonie, a w trakcie wegetacji – dezynfekcja rąk, odzieży, narzędzi i stanowisk pracy.

Zarejestrowana w Polsce szczepionka PMV01 pozwala na eliminację zagrożenia upraw pomidora ze strony agresywnych ras wirusa pepino. Jest nową skuteczną i bezpieczną strategią walki z tą chorobą.

Nabycia środka ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin.

Szczegółowe informacje, znajdują się poniżej.