CARPOCAPSAE - SYSTEM

Carpocapsae-System

Nicienie wykorzystywane w biologicznym zwalczaniu należą głównie do rodzin Steinernematidae i Heterorhabditidae.

Żyjące w nich bakterie z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus są antagonistami wielu gatunków owadów. Larwy inwazyjne tych nicieni mają zdolność aktywnego poszukiwania i infekowania żyjących w glebie żywicieli. Poprzez naturalne otwory lub oskórek wnikają do wnętrza ich ciała gdzie namnażają się dając nowe pokolenia. Śmierć owada następuje w zależności od gatunku nicienia 10 do 72 godzin po zainfekowaniu. Larwy inwazyjne wychodzą na zewnątrz żywicieli i w podłożu infekują nowe napotkane owady. Cykl rozwojowy trwa 7-10 dni (Steinernematidae) 12-36 dni (Heterorhabditidae), a optymalna temperatura wynosi około 20 °C. W rozwoju występuje stadium jaja cztery stadia larwalne i postać dorosła. Tylko larwa inwazyjna jest zdolna do życia w podłożu aktywnie poszukując żywicieli. Może przetrwać w glebie wiele miesięcy nie pobierając pokarmu.

OPAKOWANIE

Zawiera larwy inwazyjne Steinernema carpocapsae.

STOSOWANIE NA UPRAWIE

Nicienie Steinernema carpocapsae mogą być używane w gruncie lub pod osłonami do zwalczania między innymi: gąsienic motyli, larw komarnic i młodych larw turkucia podjadka. W zależności od lokalizacji szkodnika zaleca się opryskiwanie roślin lub podlewanie podłoża w dawce 0,5 mln szt. nicieni/m2 przy zużyciu 1l roztworu wodnego nicieni na 1 m2 powierzchni. Podłoże o optymalnej temperaturze 20 – 25 °C (minimalna 12 °C) powinno być dobrze nawilżone. Przygotowanie cieczy roboczej polega na wsypaniu do pojemnika lub opryskiwacza zawartości opakowania Carpocapsae – System, dodaniu kilku litrów czystej wody o temperaturze około 20°C, dokładnym wymieszaniu i pozostawieniu roztworu na kilka minut. Następnie należy ponownie wymieszać roztwór dopełnić zbiornik wodą do żądanej objętości i natychmiast przystąpić do zabiegu. Po otwarciu opakowania preparat powinien być od razu zużyty w całości, a wszystkie filtry muszą uprzednio zostać wyjęte. Ciśnienie robocze opryskiwaczy powinno wynosić 5 – 10 bar.