[flexy_breadcrumb]

MOTYLE

Motyle – charakterystyka szkodników, zwalczanie

Motyle są owadami należącymi do rzędu Lepidoptera.

Gatunki będące szkodnikami upraw szklarniowych należą przeważnie do rodzin:

 • sówkowate (Noctuidae)
 • zwójkowate (Tortricidae)
 • skośnikowate (Gelechidae)
 • wachlarzykowate (Crambidae)

Owady dorosłe składają jaja w na powierzchni liści lub pędów. Z jaj rozwijają się gąsienice które mogą żerować na liściach, pędach, owocach, bulwach i korzeniach. W trakcie kilku stadiów larwy liniejąc rosną, a ostatnie przekształca się w poczwarkę z której po okresie spoczynku wychodzi motyl. Szkodliwość gąsienic polega na zjadaniu, dziurawieniu i szkieletowaniu liści, uszkadzaniu kwiatów, pędów, owoców, korzeni i bulw. Niektóre gatunki mają zdolność do żerowania wewnątrz łodyg i owoców oraz minowania liści powodując lokalnie duże straty plonów. Część z tych gatunków motyli została zawleczona z obszarów o cieplejszym klimacie, inne są elementem rodzimej entomofauny.

Do ważniejszych szkodników upraw szklarniowych gatunków należą:

 • Piętnówka brukiewka – Lacanobia oleracea
 • Piętnówka kapustnica – Mamestra brassicae
 • Błyszczka jarzynówka – Autographa gamma
 • Ćma bukszpanowa – Cydalima perspectalis
 • Światłówka naziemnica – Spodoptera exigua
 • Bawełnówka egipska – Spodoptera littoralis
 • Skośnik pomidorowy – Tuta absoluta
 • Zwójka goździkóweczka – Cacoecimorpha pronubana
 • Zwójka różóweczka – Archips rosana
 • Słonecznica orężówka – Helicoverpa armigera
 • Chrysodeixis chalcites
 • Duponchelia fovealis

ZWALCZANIE MOTYLI - PRODUKTY

[rdy_products numbers=”5″ columns=”4″ orderby=”title” order=”” show_navigation_arrows=”yes” show_navigation_dots=”yes” ids=”11550, 12010, 11532, 11943″]