[flexy_breadcrumb]

SKOŚNIK POMIDOROWY

Skośnik pomidorowy – charakterystyka, zwalczanie

Skośnik pomidorowy jest motylem należącym do rodziny skośnikowate (Gelechiidae).

Owady dorosłe mają długość około 7 mm, rozpiętość skrzydeł barwy brązowo szarej z ciemnymi plamkami wynosi około 10 mm. Samica składa kremowe jaja pojedynczo lub w grupach głównie na dolnej stronie liści i na łodygach.Rozwój larwalny obejmuje cztery stadia. Pierwsze koloru kremowego osiąga długość do ,8 mm, drugie ma barwę żółto zieloną z szarą linią z tyłu głowy dorastając do 2,8 mm. Nieco większa larwa trzeciego stadium ma identyczną barwę. Ostatnie stadium długości około 7,5 mm barwy zielonkawo różowej zaprzestaje żerowania. Poczwarka długości około 5 mm, ma kształt cylindryczny barwę jasno brązową i otoczona jest kokonem. Przepoczwarczenie następuje na roślinie lub podłożu. Samice żyją 10 – 15 dni i składają w tym czasie 180 – 260 szt. jaj. Samce żyją o połowę krócej. Motyle są aktywne tylko w nocy. Długość rozwoju pokolenia zależy od temperatury i waha się w granicach od około 7 tygodni w temperaturze 15° C do około 3 tygodni w temperaturze 27° C. Minimalna temperatura rozwoju wynosi 9° C. Zimują przede wszystkim gąsienice w stanie diapauzy. W sprzyjających warunkach szkodnik może wytworzyć około 10 pokoleń rocznie. Szkodliwość polega na żerowaniu larw w miękiszu liści czego następstwem są charakterystyczne zawierające ekskrementy miny, które z czasem brązowieją ulegając nekrozie. Larwy mogą opuszczać miny i uszkadzać pędy wygryzając otwory i drążąc kanały w łodygach. W podobny sposób żerują na owocach. O obecności skośnika na uprawie świadczą zawsze liczne odchody gąsienic na różnych częściach roślin. Silnie zaatakowane pomidory mogą zamierać a owoce nie nadają się do konsumpcji.

SKOŚNIK POMIDOROWY ZWALCZANIE I MONITOROWANIE - PRODUKTY

SKOŚNIK POMIDOROWY MONITOROWANIE

[rdy_products numbers=”50″ columns=”4″ orderby=”title” order=”” show_navigation_arrows=”yes” show_navigation_dots=”yes” ids=”11823, 11532, 11945, 11962, 12025, 12030, 12010, 12018, 11949″]