NICIENIE

Nicienie z rodziny Steinernematidae i Heterorhabditae mają zdolność aktywnego poszukiwania i zabijania owadów gospodarzy.

Szczególną ich cechą jest związek z bakteriami owadobójczymi z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus, które przenoszone przez larwy inwazyjne po wniknięciu do jamy ciała owada są tam uwalniane i szybko namnażają się powodując ogólne zakażeniu i śmierć zwykle do 24 godzin po wniknięciu.

Powstają następnie tysiące larw inwazyjnych nowego pokolenia które po opuszczeniu  martwych owadów dokonują infekcji kolejnych osobników.Cykl rozwojowy wymienionych nicieni   trwa około 7 dni w optymalnej temperaturze zbliżonej do 20° C.Rozwój obejmuje    stadium jaja,cztery stadia larwalne i postać dorosłą.

Tylko larwa infekcyjna 3 stadium jest zdolna do życia w podłożu i aktywnie poszukuje gospodarza. Może zachować żywotność w glebie przez długi czas nie pobierając pokarmu. Larwy inwazyjne wnikają do wnętrza ciała owadów przez naturalne otwory lub miękkie części oskórka.

Do zwalczania szkodników stosuje się następujące gatunki:

Ogólne zasady stosowania nicieni:

  • podłoże o minimalnej temperaturze 12 °C ( optymalna 20 – 25 °C ) powinno być dobrze nawilżone
  • profilaktyczne 0,5 mln szt nicieni / 1 m2 efektywnej powierzchni uprawy
  • interwencyjne 1 mln szt. nicieni / 1 m2 efektywnej powierzchni uprawy
  • należy stosować 1 l roztworu preparatu z nicieniami / 1 m 2 efektywnej powierzchni uprawy
  • w uprawach doniczkowych stosować minimum 50 ml roztworu preparatu z nicieniami na doniczkę
  • zużyć całe opakowanie jednorazowo zaraz po sporządzeniu roztworu

B-Green – zwalcza larwy ogrodnicy niszczylistki i opuchlaków
Steinernema – System – zwalcza larwy ziemiórek
Kraussei – System – zwalcza larwy opuchlaków
Carpocapsae – System – zwalcza młode larwy turkucia podjadka i gąsienice motyli
Phasmarhabditis – System – zwalcza ślimaki „nagie” ze zredukowaną skorupą